باسكولها چگونه كار مي كنند؟

بیشتر دولت ها مالیات را براساس کالاهای منتقل شده جمع آوری می کنند. باسکول ها برای اهداف مالیاتی و نظارت بر وزن وسایل نقلیه استفاده می شوند تا تضمین کنند که راهبردهای ایمنی که هر دولتی برای سیستم راه خود تعریف کرده است رعایت می شوند.

باسکولدر حالی که حداکثر وزن مجاز متفاوت است اما استاندارد متداول ۳۴۰۰۰ پوند (۱۵۴۰۰ کیلوگرم) است. وزن به دو روش محاسبه می شود:

وزن محور – میزان وزن حمل شده توسط هر محور

وزن ناخالص- وزن ترکیبی همه محورها

باسکول ، ها برای رسیدگی به مقدار زیاد سواستعمال ساخته می شوند. برای نمونه باسکول ترونیکس باسکولی را ایجاد کرده اند که ضمانت می کند که ها با وزن ناخالص ۸۰۰۰۰ پوند (۳۶۰۰۰ کیلوگرم) به میزان ۲۰۰ بار در هر روز ۳۶۵ روز سال برای ۲۵ سال مورد سنجش قرار گیرند. باسکول ها از ، و در بیشتر موارد از ترکیبی از هر دو ساخته می شوند. فناوری استفاده شده در باسکول ها متفاوت هستند. اجازه دهید تا به فرم های متداول تر نظری بیندازیم.

سیستم های سلولی بار محبوب ترین فناوری استفاده شده هستند. هر سلول شامل ماده با دوامی همچون فولاد یا بتون و یک یا چند ابزار اشت که به آن متصل شده یا در آن جاسازی شده است. دارای سیم یا سیم هایی است که جریان برق ملایمی را مخابره می کنند. همانطور که سلول در معرض وزن قرار می گیرد سیم در تغییر کرده یا اندکی فشرده می شود. تغییر در سیم منجر به تفاوت در مقاومت به جریانی می شود که از آن عبور می کند. سیگنالی از هر سلول به جعبه اتصال فرستاده می شوند جایی که سنسورها تفاوت در جریان را اندازه گیری می کنند و میزان وزن باسکولی که دارد پشتیبانی می کند محاسبه می نماید.

فشارسنج در سلول ها می تواند بر اساس کمپرس یا کشش باشد. فشارسنج کمپرس مبتنی بر این است که چه مقدار سلول فشرده می شود هنگامی که فشار به کار می رود در حالی که فشارسنج کششی مبتنی بر تغییر اندک در شکل سلول ایجاد شده توسط وزن است.

سیستم خم شدگی صفحه از صفحات فلزی از فشارسنجی که به آن متصل شده است استفاده می کند. همان طور که وزن برای باسکول به کار می روند صفحات در معرض تنش هستند. فشارسنج در روی هر صفحه میزان تنش را اندازه گیری کرده و بار مورد نیاز برای ایجاد آن را محاسبه می کند. میزان هر سنجه به هم افزوده می شوند تا کل را برای هر محور بگیرند.

سیستم های پیزوالکتریک از یک سری سنسورهای پیزوالکتریک استفاده می کنند. این سنسورها در ماده ای رسانا جاسازی شده اند. هنگامی که وزنی بر روی آن می رود تغییرات فشار ولتاژ بار الکتریکی جریان یافته از رسانا است. سنسورها تغییر در ولتاژ را اندازه گیری می کنند و بار را محاسبه می کنند. میزان از هر به هم اضافه می شوند.

علاوه بر باسکول های استفاده شده حداقل سه روش برای گرفتن وزن کامیون است:

تک محوره (One-axle) – در ابتدایی ترین روش کامیون به تدریج در ترازوی منفرد می آیند که زمالنی باید مجموعه ها روی زانو برود. همه محورها یکدفعه وزن شده و کل به یکدیگر افزوده می شوند.

یک مرحله ای (One-stop) – یک سری شاخص ها استفاده می شوند به منظور اینکه تمام کامیون می تواند یکدفعه وزن شوند. ترازوها نوعا به کنترل گر الکترونیکی منفردی متصل می شوند که به لحاظ اتوماتیکی وزنه های محور ترکیب می شوند تا وزن ناخالص را بگیرند.

وزن گرفتن در حال حرکت (WIM)- روشی است که مقدار حرکت را به دست می آورد، WIM یک سری سنسور جاسازی شده استفاده می کند تا وزن را در محور محاسبه کند همانطور که کامیون بر روی صفحه سنسور حرکت می کند. برخلاف دو روش دیگر، نیازی نیست تا کل کامیون بیاید به طور کامل بر روی ترازوها توقف کند. در حقیقت در بعضی سیستم های WIM در بزرگراهها نصب می شوند به منظور اینکه سرعت عبور و مرور مورد نظارت قرار بگیرد.

منبع: سایت صنعت www.sanat.me